Twoje zamówienie

Reklamacje

REKLAMACJE I ZWROT

1.REKLAMACJA TOWARU

  • 1.1.Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Kupujący zgłasza poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
  • 1.2.Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dekorantki@gmail.com lub w formie pisemnej, na adres: Let’s Party ul. Kręta 2 lok u10, 15-345 Białystok z dopiskiem „Platforma Internetowa siostrydekorantki.pl”.
  • 1.3.W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Kupującego, adres Kupującego, numer Zamówienia/numer faktury/paragonu oraz dołączyć dokładny opis wraz ze zdjęciami wady Towaru oraz kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
  • 1.4.Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające powyższych dokumentów i/lub danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia Sprzedawcy.
  • 1.5.Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę kompletnej reklamacji sporządzonej na warunkach określonych w rozdziale VII. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

1.6.ZWROT TOWARU

 •  
 • 2.1.“Kupujący” ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu oraz zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podawania przyczyny. Zwrot towaru odbywa się po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dekorantki@gmail.com lub w formie pisemnej wraz ze zwracanym towarem na adres: Let’s Party ul. Kręta 2 lok u10, 15-345 Białystok, tel: 797 888 706 z dopiskiem „Platforma Internetowa siostrydekorantki.pl”.
 • 2.2.Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające powyższych dokumentów i/lub danych nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia Sprzedawcy.
 • 2.3.Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient – Konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu.
 • 2.4.Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.
 • 2.5.W przypadku określonym w ust. 7.2. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do Klienta ponosi Klient – Konsument. Koszt zwrotu Produktu obciążający klienta wynosi 9 zł.
 • 2.6.Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktu do Klienta – Konsumenta, zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – Konsument, chyba że Klient – Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.
 • 2.7.Jeśli Klient-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 2.8.Klient – Konsument ponosi koszt zwrotu Produktu (tj. koszt odesłania Produktu) do Sprzedawcy w razie odstąpienia od umowy.

3.WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 3.1.Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,

 

  1. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

  1. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

  1. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (produkty personalizowane)

 

  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Wzór formularza reklamacji/zwrotu:

 

 

SD SIOSTRY DEKORANTKI

ul.Kręta 2 lok u10, 15-345 Białystok                                                                  …………………………………………. (data)

NIP: 966-201-68-61

 

Formularz reklamacyjny/zwrotu * (niewłaściwe zakreślić)

 • 1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SD Paula Senderacka z siedzibą: ul.Kręta 2 lok u10, 15-345 Białystok
 • 2) dane osobowe:
  1. a) będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji/ zwrotu
  2. b) nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody Pani / Pana;
 • 3) Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania.
 • 4) ma Pani/Pan prawo:
 1. a) żądania od administratora:
 2. e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a.

– dostępu do tych danych,

– ich sprostowania,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 1. b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 2. c) do przenoszenia danych,
 3. d) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem,

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………….

Dane (nazwa, adres, NIP):……………………………………………………………

E-mail, nr telefonu:…………………………………………………………………….

Data otrzymania zamówienia: ………………………………………..

Numer paragonu/Zamówienia

Symbol i ilość reklamowanego towaru/zwracanego towaru ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opis wad/ Przyczyna zwrotu …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W związku z zaistniałą sytuacją proszę o (niewłaściwe zakreślić):

(Reklamacja) 1) wymianę towaru na wolny od wad, lub

(Reklamcja) 2) obniżenie ceny zamówionego towaru

(Zwrot) 3) Zwrot gotówki

……………………………………………………………………………………………………………….. (numer rachunku bankowego, nazwa banku)

SD Paula Senderacka

 1. Kręta 2 lok u10, 15-345 Białystok

tel. +48 797-888-706;  www.siostrydekorantki.pl