Twoje zamówienie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY INTERNETOWEJ siostrydekorantki.pl

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies przez Platformę internetową www.siostrydekorantki.pl, zwaną dalej „Platformą”, został stworzony i przyjęty przez jej właściciela: SD Paula Senderacka, Tołcze 29, 18,106 Turośń Kościelna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, NIP: 9662016861, REGON: 200866934, w celu:
  • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Platformę;
  • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935);
 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Platformy ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie:
  • z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
  • z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników Portalu.
 4. Platforma pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  • formularze, w którym kontrahent dobrowolnie wprowadza własne dane;
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”);
  • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH, funkcjonującego pod adresem www.ovh.pl.
 5. Zasady dotyczące informacji wprowadzanych przez kontrahentów:
  • Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez kontrahenta we właściwym formularzu;
  • Platforma może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane dla zapewnienia prawidłowego wykonania i rozliczenia umowy sprzedaży, a nadto również dla zrealizowania funkcji ubocznych, z których korzystać mogą kontrahenci;
  • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi wspomagające realizację funkcji platformy, w szczególności dotyczy to informacji teleadresowych kontrahenta na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za przewóz zamówionego towaru;
  • Dane te mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  • Dane osobowe zebrane przez SD Siostrydekorantki.pl, są przetwarzane w sposób, w celu i zakresie określonym w Regulaminie Platformy Internetowej.
 6. Zasady dotyczące plików cookies:
  • Platforma korzysta z plików cookies;
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta i przeznaczone są do korzystania z platformy. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym kontrahenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel platformy;
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób kontrahenci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymanie sesji kontrahenta po zalogowaniu, dzięki której kontrahent nie musi na każdej podstronie platformy ponownie wpisywać loginu i hasła,
   • optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie kontrahenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • W ramach platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym kontrahenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez kontrahenta;
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym kontrahenta. Kontrahent może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;
  • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki kontrahent korzysta z Platformy. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji kontrahenta lub czasie pozostawania na danej stronie;
  • W zakresie informacji o preferencjach kontrahenta gromadzonych przez sieć reklamową Google, kontrahent może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 7. Logi serwera.
  • Informacje o niektórych zachowaniach kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług;
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez kontrahenta (referer link) – w przypadku gdy przejście do platformy nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce kontrahenta,
   • informacje o adresie IP;
  • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony;
  • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania platformą.
 8. Udostępnienie danych.
  Dane, o których mowa w ust. 6 i 7 mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy internetowej.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SD Paula Senderacka, ul.Kręta 2 lok u10, 15-345 Białystok, te. +48 797 88 706, dekorantki@gmail.com, zwana dalej „Administratorem”.
 10. Dane osobowe:
  • przetwarzane będą w celach związanych z:
   • a) rejestracją na platformie internetowej Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   • b) założeniem i utrzymaniem konta Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   • c) zawieraniem umów i realizacją zamówień, za pośrednictwem platformy internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • d) rozpatrzeniem złożonej reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • e) przesyłaniem przez Administratora:
    • – biuletynu Newsletter,
    • – informacji handlowych, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   • f) spedycją towaru zakupionego u Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków) lub na podstawie Pani/Pana pisemnej zgody.
 11. Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania, w tym do momentu:
  • przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy;
  • wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wytworzonej dokumentacji (niezależnie od jej formy).
 12. Ma Pani/Pan jako osoba, której dane dotyczą, prawo:
  • żądania od Administratora:
   • a) dostępu do tych danych,
   • b) ich sprostowania,
   • c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.
 14. Podane dane będą wykorzystane do profilowania w celu ewentualnego przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów Administratora.